ประกาศ

เพื่อเป็นกำลังใจเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้กับเรา ขอความร่วมมือจากผู้ที่นำเรื่องราวจากมิติที่ 6 ไปใช้ในที่ของท่าน กรุณาลงเครดิตกลับมาที่เราจะเป็นพระคุณอย่างสูงครับ

2 ตุลาคม 2558

คดีลอบปลงพระชนม์เจ้าหญิง Amalie Eugenie

นี่คือภาพจริงของเจ้าหญิง Amalie Eugenie จากนิยายดังเรื่อง The Mystery of the Yellow Room
Gaston Leroux's แต่งนิยายนี้จากคดีลอบปลงพระชนม์เจ้าหญิง Amalie Eugenie ดัชเชสเอลิซาเบธแห่งบาวาเรีย (Elisabeth, Empress of Austria-Hungary) ในปี ค.ศ. 1898 จากการถูกแทงกลางพระหทัย แต่สามารถเดินไปขอความช่วยเหลือ และเสียพระชนม์ในที่สุด