ประกาศ

เพื่อเป็นกำลังใจเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้กับเรา ขอความร่วมมือจากผู้ที่นำเรื่องราวจากมิติที่ 6 ไปใช้ในที่ของท่าน กรุณาลงเครดิตกลับมาที่เราจะเป็นพระคุณอย่างสูงครับ

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2558

พิธีบูชายัญ "ฆ่าควายนับแสนตัวบูชาเทพเจ้า"

พิธีนี้ เป็นส่วนหนึ่งของเทศกาล “คาธิไม” ของชาวฮินดู ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุก 5 ปี ที่ศาสนสถานคาธิไม ห่างจากกรุงกาฏมาณฑุ เมืองหลวงประมาณ 150 กิโลเมตร โดยในแต่ละครั้งจะต้องสังเวยด้วยชีวิตควายแพะไก่และนกพิราบกว่า 200,000 ตัว
"คาธิไม" เทพเจ้าแห่งอำนาจ ตามความเชื่อของชาวเนปาล ซึ่งร้อยละ 80 จากประชากร 27 ล้านคนเป็นชาวฮินดู พิธีกรรมดังกล่าวถูกนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนประณามอย่างหนัก รวมถึง "บริชิตต์ บาร์โดต์" นักแสดงชาวฝรั่งเศส ซึ่งเรียกร้องให้ชาวเนปาล ยุติประเพณีที่สืบทอดกันมานานนับร้อยปีนี้
ที่มา : http://www.manager.co.th/Around/ViewNews.aspx?NewsID=9520000143362